voorzitter

Frank Beke (Gent, º1946) is licentiaatGermaanse filologie (RUG), licentiaat pers- en communicatiewetenschappen (RUG) en geaggreerde HSO Germaanse filologie  (RUG). Van 1968 tot 1970 was hij leraar aan de Stedelijke Handelsschool te Gent, van 1971 tot 1973 assistent pers- en communicatiewetenschappen (RUG), van 1973 tot 1975 leraar aan het kunsthumaniora van het Rijk, van 1975 tot 1976 leraar aan het Koninklijk Technisch Atheneum te Gent en van 1977 tot 1979 gedetacheerde leerkracht bij de Jongsocialisten. In 1980 werd hij persattaché van het College van burgemeester en schepenen van Gent en van 1981 tot 1989 was hij secretaris van het Vormingscentrum Herman Vos. Van 1983 tot 1989 was hij gemeenteraadslid van de Stad Gent, in 1988 werd hij bijzonder opdrachthouder van het kabinet van de staatssecretaris van Onderwijs (1988) en van 1989 tot 1994 was hij schepen van Openbare Werken en Stedenbouw van de Stad Gent. Van 1995 tot 2006 was hij burgemeester van de Stad Gent. In 2008 werd hij doctor honoris causa van de Universiteit Gent.

Stuur een e-mail. Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.