hoofd publiekswerking

Paule Verbruggen (Gent, °1960) is licentiate nieuwste geschiedenis (UGent) en behaalde het aggregaat HSO (UGent). Ze volgde de licentie Ontwikkelingssamenwerking (UGent) als vrije studente. Van 1983 tot 1989 werkte ze aan het departement Politieke Wetenschappen van de UGent. Van 1989 tot 1990 was ze verbonden aan de dienst Vrouwenstudies van de Universiteit Antwerpen. Sinds 1990 werkt ze in Amsab-ISG. Ze was eerst archivaris, tot ze in 1997 Guy Vanschoenbeek opvolgde als hoofdredactrice van Brood & Rozen.
Van 2000 tot 2010 was ze hoofd van het departement Publicaties. Vanaf 2010 is ze hoofd Publiekswerking van Amsab-ISG.  

 

Wetenschappelijke activiteiten

- Colloque international. Mutualités de tous les pays: un passé riche d'avenir, Parijs, 1-3 december 1992.
Paper: Le mouvement mutualiste en Belgique: de la semi-clandestinité à la reconnaissance légale.

- International Conference of Labour Historians. 33th Linz Conference. Rituals, Myths and Symbols. The Labour Movement in between religion and popular culture, Linz, september 1997. 
Paper: Alternatives for the catholic religion in the socialist movement of Ghent.

- Colloque international La loi du 1er avril 1898, Parijs, 24-25 september 1998.
Paper: La loi de 1894 en Belgique.

 

Selectieve publicatielijst

- GAUS, Helmut (red.), Politiek-biografisch lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1989, 1284 p. (met bijdragen van T. DE GRAEVE, P. HOSTENS, P. VERBRUGGEN, K. WILLEKENS, W. DAMBRE, M. DE WAELE, H. GOOSENS, F. UYTTERHAEGEN).

- VERBRUGGEN, Paule, verschillende bijdragen in Nationaal Biografisch Woordenboek (o.m. Hendrik FAYAT, M. DE RIEMAECKER, T. LEFÈVRE ...)

- VERBRUGGEN, Paule, Deelalternatieven voor de traditionele godsdienstbeleving in het Gentse socialisme: een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeiderskultuur. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17(1991)4, p. 414-433.

- VANHERCK, Rina & VERBRUGGEN, Paule, Vrouwen aan universiteiten: verklaring van de achterstelling van het vrouwelijk personeel aan de Vlaamse universiteiten, Antwerpen: UIA-Vrouwenstudies, 1991.

- VERBRUGGEN, Paule, In strijd met een schaduw: een biografische schets van Frank Van Acker. In: Raf VAN LERBERGE & Jan D'HONDT (red.), Een ziekenfonds in tijdsperspectief. 25 jaar Bond Moyson Brugge-Oostende,Gent/Brugge: AMSAB/Bond Moyson Brugge-Oostende, 1993, p. 111-129.

- VERBRUGGEN, Paule, Le mouvement mutualiste en Belgique: de la semi-clandestinité à la reconnaissance légale. In: Michel  DREYFUS & Bernard GIBAUD, Mutualités de tous les pays. Un passé riche d'avenir?, Paris: Mutualité française, 1995, p. 71-85.

- VERBRUGGEN, Paule, The mutualist movement in Belgium. In: Marcel VAN DER LINDEN (ed.), Social security mutualism: the comparative history of mutual benefit societies, Bern: Peter Lang, 1996, p. 419-429.

- VERBRUGGEN, Paule, Paritaire democratie, een utopie? Vrouwen en politiek. In: Jaarboek seksualiteit, relaties, geboorteregeling, 1994, p. 176-184.

- VERBRUGGEN, Paule, Van "ziekentrok" tot "integrale welzijnszorg": een geschiedenis van de socialistische mutualiteiten in België, Gent: AMSAB, 1995, 32 p.

- VERBRUGGEN, Paule, Socialistische mutualiteiten: een verleden met een toekomst, Gent: AMSAB/SP/FSMB, 1998, 32 p.

- VERBRUGGEN, Paule, De Volkskliniek: een socialistische polikliniek in Gent. In: J. DE MAEYER, L. DHAENE, G. HERTECANT, K. VELLE (red.), Er is leven voor de dood: tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen: Pelckmans, 1998, p. 233-242.

- VERBRUGGEN, Paule, Het land waar de vrouw een mens is...: visie van de socialisten op gezin, huwelijk en seksualiteit van het interbellum tot vandaag. In: Denise DE WEERDT, Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit, Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen/AMSAB, 1999, p. 79-111.

- VERBRUGGEN, Paule, La loi de 1898 et la loi belge de 1894. In: M. DREYFUS, B GIBAUD, A GUESLIN, Démocratie, solidarité et mutualité. Autour de la loi de 1898, Paris: Mutualité française/Economica, 1999, p. 179-195.

Coördinatie publicaties

(in voorbereiding)

Andere

- Emile Zola-prijs, Stichting Gerrit Kreveld, lid van jury, 2003, 2005, 2007.

-Instituut voor Publieksgeschiedenis Gent, lid stuurgroep, sinds 2007.

- Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (BVNG), bestuurslid, sinds 2008. 

- Oudstudenten Geschiedenis Universiteit Gent (OSSG), bestuurslid sinds 2000.

Stuur een e-mail. Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.