NIEUWS

Dat ‘onze’ Frans Masereel ook – of misschien vooral – in het buitenland erkenning geniet, wordt nog maar eens aangetoond. Jérôme Laffont, een jonge Franse cineast die in Brussel woont, vatte het plan op een film te maken over Masereel. 

Lees meer... →

Het BELvue museum in Brussel, naast het Koninklijk Paleis op de Coudenberg, wordt op 20 juli feestelijk heropend en is daarna terug voor het publiek toegankelijk. Amsab-ISG gaf opnieuw heel wat materiaal in bruikleen.

Lees meer... →

Dat Amsab-ISG verbouwt en ondertussen verhuisd is, is geen nieuws meer. Maar dat de werken gestart zijn wel. En daar zijn we heel blij om. Alles verloopt dus mooi volgens schema.

Lees meer... →

Onze nieuwe onlinecatalogus biedt veel meer mogelijkheden dan enkel het zoeken doorheen de Amsab-collectie. Wist je dat je in één beweging ook op woorden in al onze digitale en gedigitaliseerde bronnen kunt zoeken?

Lees meer... →

Bart Hellinck, die jarenlang als archivaris in Amsab-ISG heeft gewerkt, schreef een politieke biografie over Karel Van Miert. 

Lees meer... →

Je verslindt de cultuurpagina’s van kranten en weekbladen, maar vindt daar te weinig verdieping en nuance? Dan is Folio iets voor jou: een platform van 30 literaire, culturele en erfgoedtijdschriften uit Vlaanderen.

Lees meer... →

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam heeft zopas een digitaliseringsproject van enorme omvang met succes afgerond. De resultaten zijn online beschikbaar.

Lees meer... →

In Amsterdam verschijnt een nieuw handboek over de knepen van het vak voor wie beroepshalve geschiedenis moet schrijven. Op 3 juni wordt hierover een openbaar debat gehouden.

Lees meer... →

Het eerste nummer van het nieuwe Journal for the History of Environment and Society (JHES) is online verschenen bij uitgeverij Brepols in open access.

Lees meer... →

Subcategorieën