Tussen 30 januari en 3 februari 2017 trekken een twintigtal archiefmedewerkers uit België, Denemarken, Mexico, Frankrijk, Nederland, Polen, Italië en India naar Ieper voor de derde editie van de Winter School Archives and Education van FARO. Ook Amsab-ISG doet mee.

FARO organiseert deze Winter School in samenwerking met The National Archives (VK). Het doel? De professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven ondersteunen, en inpluggen op de meest actuele digitale ontwikkelingen én hun vertaalslag in de archiefwereld.
De deelnemers worden begeleid door een delivery team dat bestaat uit Bart De Nil, FARO-stafmedewerker archieven, digitale publiekswerking en outreach, Andrew Payne, hoofd van het departement Education & Outreach van The National Archives (VK) en Andy Mink, vicepresident educatie voor het National Humanities Center (VS).

Archieven zijn krachtige en uiterst relevante powerhouses zvan ons collectief geheugen. Zeker als ze op een laagdrempelige manier worden ontsloten. Om dit aan te tonen zullen de deelnemers tijdens de Winter School werken rond het thema van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog, waarbij ze zullen worden uitgedaagd om met originele archiefdocumenten boeiende lespakketten te ontwikkelen. Opdrachten die leerlingen doen reflecteren over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de impact op het dagelijks leven. Voor Amsab-ISG participeert Martine Vermandere, projectverantwoordelijke voor de virtuele tentoonstelling over vluchtelingen naar Engeland tijdens WO I.

Meer info: www.faronet.be