Spelleke van drei kluiten

In 2016 kreeg Amsab-ISG het archief van ''t Spelleke van drei kluiten'. Pure Gentse politieke volkssatire.

’t Spelleke van de Drei Kluiten
Het Spelleke van Drei Kluite
Van iene binne en twiee buite
Zet zijn poorte woagewijt oope
Veur al die schuune Gensche koope
Die koome veur de poesjenelle
Of veur binst den antrakt
Een dreupelke te koome schelle
In mijn peupenbarak

Dertig jaar lang brachten Luk De Bruyker en Freek Neirynck met ‘’t Spelleke van Drei Kluite’  Gentse politieke volkssatire met jaarlijks twee ‘koenfeeranses’ en optredens tijdens de Gentse Feesten. Met de ‘afschietsproductie’ in november 2015 trok ’t Spelleke een definitieve streep onder die traditie. Als voornaamste reden om te stoppen verwezen Luk De Bruyker en Freek Neirynck naar het ‘huidige politieke klimaat’.

 

In het kader van de ‘weeke van t Gensch’ van 11 tot 18 december 2016, trad ’t Spelleke van de Drei Kluiten nog één keer op. Op de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent begin januari 2017 zijn Luc De Bruyker en Freek Neirynck ook nog te zien met hun traditionele aPIERanse.

Het archief van ’t Spelleke werd bij het stopzetten overgedragen aan Amsab-ISG. Het bevat onder meer oude affiches, gadgets, regienota’s en flyers.