Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam heeft zopas een digitaliseringsproject van enorme omvang met succes afgerond. De resultaten zijn online beschikbaar.

Het digitaliseringsproject liep over een periode van vier jaar en werd in februari 2016 afgesloten. Het gaat om tientallen archieven (163 strekkende meter in totaal), meer dan vierduizend titels van boeken, brochures en periodieken en nog eens drieduizend afbeeldingen. De gedigitaliseeerde archieven zijn vanaf nu raadpleegbaar via de IISG-catalogus, het overige materiaal volgt eerstdaags.