Het eerste nummer van het nieuwe Journal for the History of Environment and Society (JHES) is online verschenen bij uitgeverij Brepols in open access.

Het Journal for the History of Environment and Society (JHES) is een nieuw historisch tijdschrift dat de banden onderzoekt tussen maatschappij en milieu. In het editoriaal omschrijft de redactie dit zelf als volgt: "By looking at  well-defined  historical  configurations  of  human  actors  and  natural 'actants', bound together by social, economic and power relations, and interacting through technologies, institutions, perceptions and representations, we hope to foster our understanding of environmental history."

Het eerste nummer bevat enkele opmerkelijke bijdragen. Zo rapporteren Zweedse onderzoekers over de politiek van zogenaamde acclimatisering van Noorwegen in de jaren 1920. Penguins werden van de Zuid- naar de Noordpool gebracht en rendieren gingen de omgekeerde weg in een imperialistische poging om meester te worden niet enkel over het gekoloniseerde land maar ook over de fauna en flora. Andere bijdragen handelen over het maatschappelijke programma van Belgische botanisten, of over de allereerste experimenten met waterzuiveringsstations in Duitsland op het einde van de 19e eeuw. Het tijdschrift wordt gepubliceerd in een formule van open access, het is met andere woorden vrij en gratis toegankelijk op het internet.

JHES is de opvolger van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, dat in de periode 1998-2013 verscheen onder de bezielende leiding van prof. dr. Erik Thoen (UGent Vakgroep Geschiedenis). JHES wordt gepubliceerd door Brepols. Het wordt geleid door een onafhankelijk redactieteam dat nauw samenwerkt met Amsab-ISG.