Het Werkverbond (1860-1862) was het eerste persorgaan van de Gentse arbeidersbeweging. Het blad verscheen van juni 1860 tot april 1862.

Het Werkverbond richtte zich tot de wevers, de spinners en de metaalbewerkers. Hoewel de bijdragen niet gesigneerd zijn, heeft Emiel Moyson er ongetwijfeld aan meegewerkt. Hij beklemtoonde alleszins meerdere malen het idee om de verschillende vakverbonden samen te brengen in één werkverbond. Na verloop van tijd ging het blad een meer conservatieve koers varen, om ten slotte, mede door de rampzalige gevolgen van de katoencrisis, helemaal te verdwijnen.

Het eerste nummer van Het Werkverbond verscheen op 3 juni 1860, het laatste op 13 april 1862. De nagenoeg volledige collectie bestaat uit 97 nummers. Die zijn nu gedigitaliseerd en met behulp van OCR full text doorzoekbaar gemaakt.