In deze rubriek vindt u de digitale en gedigitaliseerde bronnen die Amsab-ISG op het internet ter beschikking stelt voor raadpleging en onderzoek. Waar mogelijk werden de bronnen volledig doorzoekbaar gemaakt door middel van OCR. De documenten worden ter beschikking gesteld in de vorm van PDF-bestanden. Vele van deze digitale bronnen zijn ook te raadplegen via de onlinecatalogus en zijn via deze weg ook full text doorzoekbaar.