Bijdrage Bram Beelaert ‘Have you been to the doctor yet?’ Het Red Star Line-hygiëne- en controlestation voor emigranten als plek van herinnering p. 5-23 Bijdrage Stijn Oosterlynck en Pascal Debruyne De strijd voor een stad op mensenmaat in Gent. Het Pandinistisch Verblijvingsfront en de herwaardering van de stad als woonomgeving p. 24-41 Bijdrage Bart De Wilde Karnemelkpap, hutsepot, groenselsoep en ‘andere goedkoope en smakelijke plats’. Een bijzondere kookrubriek voor arbeiders in het weekblad ‘De Volkswacht’ (1891-1892) p. 43-57 Opgemerkt Alain Mélo Honderd jaar Maison du Peuple in Saint-Claude p. 59-63 Opgemerkt Ellen Van Impe Renaat Braem 1910-2010 p. 64-65 Collectie Paule Verbruggen Renaat Braem in Amsab-ISG p. 66-73 Collectie Rik De Coninck De collectie van Nadya De Beule p. 74-79 Collectie Jessica Langouche Het archief van de Centrale der Boeken Papiernijverheid-afdeling Gent p. 81-83 Publicatie Piet Creve Met geschiedenis op reis. Twee publicaties naar aanleiding van veertig jaar Nederlands-Marokkaans wervingsverdrag p. 84-85 Publicatie Piet Creve MARIA DERMITZAKI, Grieken in Limburg. Een halve eeuw migratie en integratie p. 86-87