Edito Paule Verbruggen Het verborgen verleden p. 2-3 Bijdrage David Huys Stemmen uit het verleden. De doorbraak van de republikeinse herinnering in Spanje p. 5-23 Bijdrage Ger Harmsen De natuurbeleving van Jean-Jacques Rousseau p. 25-45 Opgemerkt Marc Constandt Ze hielpen het volk reizen. De reisbureaus tussen 1895 en 1965, een verkennend onderzoek p. 47-55 Opgemerkt Joris van Parys Frankrijk ontdekt Frans Masereel p. 56-57 Collectie Brigitte De Mulder Kaarten en drinken met de socialisten. Verkiezingsgadgets in de collectie p. 58-59 Collectie Jessica Langouche Ecolife, een duurzaam archief p. 60-63 Collectie Martijn Vandenbroucke Het archief van de Vrijzinnige Werkmansbibliotheek Leren Vereert p. 63-64 Collectie Martijn Vandenbroucke De Belgische archieven uit Moskou: een vervolg. De archieven van het Arbeidersjeugdverbond en de SVV-afdeling Vorst p. 65 Kroniek Piet Creve Het vergeten middenveld? Migrantenorganisaties en hun erfgoed. Impressies van een tweedaagse workshop p. 66-71 Publicaties Bart De Wilde PAUL BLONDEEL, Nieuwe kleren voor de werkstad. Sociale geschiedenis en ruimtelijke planning in de Antwerpse stationsomgeving p. 72-73 Publicaties Paule Verbruggen WIM GELDOLF, Maurice Dequeecker 1905-1985 p. 74-75 Recensie Geraldine Reymenants LISELOTTE VANDENBUSSCHE, Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914) p. 76-82 Recensie Els Witte BART HELLINCK, Norbert De Batselier. Een leven in de politiek p. 83-87