Edito Paule Verbruggen Terug naar de bron p. 2-3 Bijdrage Korneel De Rynck 'Nicht alles war gut, aber vieles war besser.' Een verklaring van de Ostidentität en de nostalgie naar de DDR in het huidige Oost-Duitsland (1990-2008) p. 5-27 Bijdrage Kim Christiaens Een verdedigingsline van de revolutie. Nicaraguacomités in België en politieke solidariteit in een transnationaal netwerk (1977-1990) p. 29-49 Opgemerkt Marcel Vanthilt Edgard Vanthilt en het socialisme in Leopoldsburg. Een fragment uit het boek Het verhaal van mijn vader Edgard p. 51-59 Collectie Martijn Vandenbroucke Archieven van de Socialistische Jeugd: de Jongsocialisten p. 61-63 Collectie Martijn Vandenbroucke Archieven van de Socialistische Jeugd: het Socialistisch Jeugdleidersinstituut p. 64-65 Collectie Jessica Langouche Het archief van vzw Brussels Gekleurd/Bruxelles en Couleurs asbl p. 66-71 Collectie Pascale Welvaert 30 jaar Partij van de Arbeid p. 72-73 Kroniek Eva Schandevyl Towards the Transnational History of International Organizations: Methodology/Epistomology. Colloquium, Cambridge, 6-7 april 2009 p. 74-75 Recensie Berber Bevernage ANTOON DE BAETS, Gebruik en misbruik van de geschiedenis p. 76-81 Recensie Willie Verhoysen JUAN AVILÉS FARRÉ, Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir p. 82-89