De oprichting van de Belgische Werkliedenpartij in 1885 was een van de eerste mijlpalen in de strijd van de Belgische arbeiders voor een beter leven. De verslagen van hun bijeenkomsten (1892-1940) geven een levendige inkijk in die strijd.