Camille Huysmans (1871-1968) was ongetwijfeld een van de belangrijkste Belgische politici ooit. Hij was onder meer burgemeester van Antwerpen, minister van Schone Kunsten en Onderwijs, minister van Openbaar Onderwijs, Eerste minister, kamervoorzitter en minister van Staat. Naast socialist was hij ook overtuigd flamingant en ijverde onder meer voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

Ook op internationaal vlak speelde hij een belangrijke rol. Van 1905 tot 1922 was hij secretaris van de Tweede Internationale. In die hoedanigheid probeerde hij in 1917 in Stockholm een vredesconferentie te organiseren om een einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog.

 

Het archief van Huysmans is dan ook bijzonder rijk. Bovendien bevat het niet alleen documenten maar ook talrijke foto’s en een uitgebreide bibliotheek.