Edito Paule Verbruggen

Bijdrage Nicolas Lépine
El Belga: het militair hospitaal van het Internationaal Solidariteitsfonds dat niemand kende (Spanje, 1937-1939)

Opgemerkt Sven Tuytens
Vrijwilligsters uit België in El Belga, het militair hospitaal van Ontinyent tijdens de Spaanse Burgeroorlog

Collectie Gert Van Overstraeten
Van ’t Greun Veloske tot Fietsersbond. 25 jaar fietsactivisme in Brussel

Curiosum Donald Weber
De eerste gsm ... in 1921!

Recensie Paul Aron
David GULLENTOPS, Emile Verhaeren inédit

 

Bijdrage

El Belga: het militair hospitaal van het Internationaal Solidariteitsfonds dat niemand kende (Spanje, 1937-1939)

Nicolas Lépine, Lakehead University, Thunder Bay, Ontario (Canada)

In een vorig artikel in dit tijdschrift belichtten we de solidariteit van de Belgische Werkliedenpartij, de Socialistische Arbeidersinternationale en het Internationaal Vakverbond met de republikeinse regering in Spanje tijdens de Spaanse Burgeroorlog. We hadden het al kort over de creatie van een ultramodern militair hospitaal in Ontinyent, een stad tussen Valencia en Alicante. In deze bijdrage onderzoeken we hoe dit militair hospitaal bedrijfsklaar werd gemaakt, hoe de bedrijfsvoering gebeurde, en hoe daarbij werd getracht om het specifiek socialistische karakter van het hospitaal te bewaren. Ook reiken we argumenten aan voor het gebrek aan appreciatie waarmee deze belangrijke solidariteitscampagne te kampen had en waarvan het hospitaalproject het tastbare bewijs was. Dat gebrek aan appreciatie had niet alleen te maken met externe factoren – zoals de verpletterende hoeveelheid communistische propaganda –  maar ook met interne factoren, zoals een gebrek aan middelen, militanten die een voorkeur hadden voor eenheidsinitiatieven met de communisten, en het feit dat de kaders van het Internationaal Solidariteitsfonds (een fonds dat was opgericht door de Socialistische Arbeidersinternationale en het Internationaal Vakverbond),  afkerig waren van te veel publiciteit.

 

Opgemerkt

Vrijwilligsters uit België in El Belga, het militair hospitaal van Ontinyent tijdens de Spaanse Burgeroorlog

Sven Tuytens, journalist en auteur

In mei 1937 vertrok een groep jonge vrouwen uit Antwerpen en Brussel naar Spanje om er in een Valenciaans militair hospitaal als hulpverpleegsters te werken. El Belga was een initiatief van Belgische socialisten en een sterk staaltje van internationale solidariteit. Het hospitaal werd één van de grootste en modernste van de Spaanse republiek. De vrijwilligsters waren communisten die er niet alleen verpleegsterswerk verrichtten, maar ook politiek actief waren.