Edito Paule Verbruggen pp. 2-3 Bijdrage Gwenn Van den Steen Alles voor de slanke lijn. Een historische kijk op de afslanktrend in Nederland (pdf) pp. 5-25 Bijdrage Sven Tuytens Op zoek naar sporen van Piet ‘Israël’ en Emiel Akkerman in Spanje (november 1936-januari 1937) pp. 26-39 Opgemerkt De grote parade van HART BOVEN HARD Geert Bonne pp. 40-45  Curiosum Rita Calcoen Cartes de visite. Tentoonstelling in Amsab-ISG pp. 46-53 Collectie Piet Creve Vluchten kan steeds minder. De archieven van het Overlegcentrum Integratie van Vluchtelingen en van Vluchtelingenwerk Vlaanderen pp. 54-56 Recensie Bruno De Wever Herman BALTHAZAR & Nico VAN CAMPENHOUT, Twee jonge Vlamingen in den Groote Oorlog. Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard pp. 57-64 Recensie Marc Boone Koen AERTS, Maarten VAN GINDERACHTER, Antoon VRINTS (red.), Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België pp. 65-71