Edito Paule Verbruggen pp. 2-3 Bijdrage Laura Nys Kemalisme en feminisme: een ambigue relatie. Feministische perspectieven op de kemalistische hervormingen in de vroege Turkse Republiek pp. 5-29 Bijdrage Aurélie Hombroukx Coming-out bij lesbische vrouwen toen en nu: (g)een wereld van verschil? pp. 30-41 Opgemerkt Marita De Sterck Moeder Sarov werd langzaam vermoord pp. 43-53 Curiosum Martine Vermandere Een merkwaardig pamflet pp. 54-55 Collectie Gert Van Overstraeten De fietser is niet eenzaam. Archieven van de fietsersbeweging te Antwerpen pp. 56-67 Collectie Piet Creve Doe wel en zie om. Enige bedenkingen na het migratiejaar 2014 pp. 68-72 Recensie Eric Torrekens Jef TURF, Memoires pp. 73-74