Edito Paule Verbruggen pp. 2-3 Bijdrage Nicolas Lépine De Belgische Werkliedenpartij en de solidariteit met het republikeinse Spanje, 1936-1937 pp. 4-23 Bijdrage Jelle Versieren Het Demokratisch Aktiekomitee (1967-1968). Een vroegtijdige poging om radicaal-links in Vlaanderen te verenigen pp. 25-41 Opgemerkt Marc Constandt Met de automobiel naar zee. De impact van een nieuw vervoermiddel op de Belgische kust (1900-1940) pp. 42-51 Opgemerkt Yasmine Van Moortel Aarde is aarde. Rouw- en grafrituelen bij Turkse Gentenaars. Verslag van een tentoonstelling in Amsab-ISG pp. 53-60 Curiosum Jean Jaurès, protagonist van de vrede pp. 62-63 Collectie Maarten Savels Van rank kiempje naar knoestige eik. Het archief van Velt pp. 64-72 Recensie Rik Hemmerijckx Paul ARON & Cécile VANDERPELEN-DIAGRE, Edmond Picard. Un bourgeois socialiste belge à la fin du 19e siècle pp. 73