Edito Paule Verbruggen The past is never dead. It’s not even past pp. 2-3 Bijdrage Tessa Boeykens & Eva Willems Herinnering in naoorlogs Peru en Guatemala: inzichten uit het veld pp. 5-31 Bijdrage Donald Weber Leven en werken in de Belgische Transportindustrie, 1913-2013 pp. 33-55 Opgemerkt Egon Bauwelinck ‘Het zweet en het bloed van hulpelooze dutsen’. De schaduwzijde van een historische foto pp. 56-63 Opgemerkt Hendrik Braet Freddy van Rietvelde, spilfiguur in de herwaardering van ‘de Vooruit’ pp. 65-77 Collectie Rik De Coninck Heinrich Wandt, de klokkenluider van het Duitse bezettingsleger in Gent pp. 78-82 Collectie Sofie Vrielynck Un deux trois, plié. Het archief van Lydia Chagoll pp. 78-82 Recensie Maarten Savels LUC GOETEYN & CHRIS JACOBSON, In het oog van de storm. Over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen pp. 83-87 Recensie Hans Vandecandelaere Publieksgericht versus academisch schrijven. Een weerwoord op de recensie van ‘In Brussel’ pp. 83-87