Edito Paule Verbruggen pp. 2-3 Bijdrage Tommaso Milani De metamorfose van een socialist Hendrik de Man en de Eerste Wereldoorlog als een politiek laboratorium pp. 5-31 Bijdrage Jan Willem Stutje Peter Weissâ?? Trotzki im Exil. Theater als uitdaging aan de macht pp. 33-55 Opgemerkt Herman Balthazar Epos van een arbeiderspaleis. Vooruit van volkshuis tot Vlaams cultuurcentrum pp. 56-63 Opgemerkt Freddy Vancraeynest De burgerij saneerde, de arbeider migreerde. Gent 1880-1888: het Zollikofer-De Vigneplan kritisch bekeken pp. 65-77 Collectie Sofie Vrielynck Het archief van Frans Buyens pp. 78-82 Recensie Marjolein Schepers HANS VANDECANDELAERE, In Brussel. Een reis door de wereld pp. 83-87