dito Paule Verbruggen En de boer, hij ploegde voort pp. 2-3 Bijdrage Céline Van Den Abeele & Eric Vanhaute ‘Zo ongeveer als een zak met aardappelen een zak aardappelen vormt’. Boeren in verzet, over boerenbewegingen vroeger en nu pp. 5-27 Bijdrage Amélie Verfaillie Een streven naar onpartijdigheid. Amnesty Internationals vroegste contacten met Israël pp. 28-47 Opgemerkt Marc Constandt Dames aan zet. De vele gezichten van de vrouw aan zee pp. 49-57 Opgemerkt Martine Vermandere ‘Vraag niet waarom ik heenga’. Vakantiekolonie in exile pp. 59-67 Collectie Rita Calcoen Het hoeft niet altijd de Tour of de Vuelta te zijn. Een fotoreportage van de Vredeskoers pp. 68-75 Collectie Rik De Coninck Een collectie met een bewogen geschiedenis. Archief en bibliotheek van vader Anseele ontsloten pp. 76-84 Oproep Bob Reinalda Medewerkers gezocht voor het Biografisch Woordenboek van Secretarissen-Generaal van Internationale Organisaties pp. 85-87