Edito Paule Verbruggen Over glasblazers, sacochen en vissers pp. 2-3 Bijdrage Ad Knotter De Amerikaanse en Belgische vensterglasindustrie en de Nederlandse diamantindustrie (circa 1880-1940) Vakbonden, arbeidsorganisatie en marktverhoudingen pp. 5-37 Bijdrage Anaïs Van Ertvelde Je ziet het al aan de sacoche. Veertig jaar Vrouwendagen: over representatie gesproken pp. 39-53 Opgemerkt Flor Vandekerckhove Het leven en werk van Arseen ‘Tjène’ Blondé pp. 55-65 Opinie Tom Sauer De Vlaamse vredesbeweging na de Koude Oorlog: gewogen en vederlicht bevonden pp. 66-71 Collectie Rita Calcoen & Donald Weber Zegels voor verkeersveiligheid pp. 72-75 Collectie Rik De Coninck Het archief van Agalev pp. 76-84 Recensie Martijn Vandenbroucke Tijd-schrift pp. 85-87