Edito Paule Verbruggen Over kinderen, luchtvervuiling, Raymond Brulez en vrouwen p. 2-3 Bijdrage Frank Simon & Bruno Vanobbergen ‘Merci à tous et à toutes de votre propagande’. Aimé Bogaerts en de Gentse Volkskinderen als reizende kolonie (1898-1915) p. 5-31 Opgemerkt Romain John van de Maele De vlijt stond in de lucht geschreven. De Aalsterse pers over rookhinder en luchtvervuiling van 1850 tot 1930 p. 32-45 Opgemerkt Joris van Parys Kleine grote geschiedenis. De belle époque van Blankenberge en de boeken van Raymond Brulez p. 47-61 Opinie Hannelore Vandebroek Geschiedenis schrijven tussen gender en klasse. Enkele reflecties p. 63-70 Collectie Martijn Vandenbroucke De diversiteit van het coöperatief archief. Van Comptoir de Dépots et de Prêts tot Les Socialistes Réunis p. 71-77 Publicatie Piet Creve, Leo LUCASSEN & Jan LUCASSEN, Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar migratie p. 78-80 Publicatie Willie Verhoysen, ERNESTAN, You Anarchist, You! p. 81-84 Publicatie Bart De Wilde, Fabien AUDOOREN (red.), De Buren van de Abdij. 800 jaar arm en rijk in de Machariuswijk p. 85-87