Lees hier het relaas van Armand Sermon over zijn grootvader Maurice Merckx (Brood & Rozen, 2004-2), dat vermeld staat in het artikel van de auteur in dit nummer van Brood & Rozen. Edito Paule Verbruggen Brood & Rozen: een kruispunt p. 2-3 Bijdrage Stijn Bussels & Bram Van Oostveldt ‘Vlecht den Gentschen zoon een duurzame eerekroon!’ De inhuldiging van Lieven Bauwens’ standbeeld en de beeldconstructie van een vaderlijke arbeidersvriend p. 5-32 Bijdrage Pasquale Monfreda De collaboratie van Hendrik de Man. Een analyse van zijn politieke evolutie en van de factoren bepalend voor zijn gerechtelijke veroordeling p. 33-52 Bijdrage Bart van der Steen Van antistalinist tot loyale partijcommunist. De politieke salto mortale van de Nederlandse schrijver Jef Last p. 53-71 Opgemerkt Armand Sermon In het Volkshuis geboren p. 72-77 Collectie Rik De Coninck Het archief van Edgard Coppens p. 78-79 Collectie Rik De Coninck Het archief van de Algemene Centrale van het ABVV p. 80-85 Publicatie Piet Creve Thomas BLOMMAERT, Ik was nog nooit in Zelzate geweest p. 86-87